• Александра Карађорђевића бр. 2, Хан Пијесак 71360

  • +387 57 555 300

  • nbibhp@teol.net

Стево Калуђерчић

24 феб Новости

Књига „Стево Калуђерчић – просвјетни, културни и политички радник /1864 – 1948/”, коју је приредила мр Ивана Куљанин, синоћ је прердстављена у нашој Библиотеци. Стево Калуђерчић је био учитељ, приповједач, преводилац, културни и политички радник који је живио у Сарајеву с краја 19. и почетком 20. вијека. Био је активни члан „Просвјете”, написао је Историју српског народа која је била уџбеник у основним и грађанским школама све до 1914. године.

Ивана Куљанин је рекла да је зборник о Калуђерчићу објављен у издању Матичне библиотеке Источно Сарајево 2021, те да је на њему радила пуне четири године. Зборник је подијељен у неколико поглавља тако да први дио садржи приповјетке Стеве Калуђерчића, други дио његов преводилачки рад, затим педагошке и просвјетне радове, те говоре и излагања, као и шта су други људи, његови савременици, писали о њему.

«Велики допринос овом зборнику представља персонална библиографија Стеве Калуђерчића, коју је, заједно са уводном студијом (Стево Калуђерчић, учитељ и васпитач), такође, сачинила Ивана Куљанин. Подијељена у двије веће цјелине, Библиографија садржи 103 библиографскe јединицe, обликованe према савременим међународним правилима за библиографски опис монографских публикација ISBD(M) и библиографски опис компонентних дијелова ISBD(CP). Библиографска грађа класификована је хронолошки, према времену објављивања. У првој цјелини су пописана Калуђерчићева посебна издања, затим његови прилози у календарима и периодици, те публиковани говори, предавања, реферати, полемике и извјештаји. Други одјељак посвећен је литератури о Стеви Калуђерчићу.Узевши уопште, персонална библиографија Стеве Калуђерчића, настала трудом Иване Куљанин, представља први систематичнији научни поглед на стваралаштво овог аутора.       Ивана Куљанин је детаљно истражила архивску и библиотечку грађу код нас и у региону. Назначени истраживачки приступ у обликовању зборника о Стеви Калуђерчићу, одлика је Иванине истинске посвећености и афинитета према националној културној баштини. Осим тога, приређени зборник је својеврсни показатељ високог нивоа њене библиотекарске и библиолошке свијести. У приређивачком смислу, овај зборник представља значајну истраживачку и културолошку новину, будући да на једном мјесту сабира разноврсно стваралаштво Стеве Калуђерчића, штампано у оновременим календарима и периодици, који се, као ријетка библиотечка грађа, чувају у специјалним одјељењима националних библиотека, архива и музеја у Босни и Херцеговини (а и шире). У том смислу, дати зборник представља погодну основу за даља и студиознија проучавања не само Стеве Калуђерчића, него и цјелокупне културне, политичке и друштвене прошлости Босне и Херцеговине у протекла два вијека“ , рекла је  проф. др Радославка Сударушић, рецензент књиге.

Публика је имала прилику да види изложбу ” Заборављени сарајевски Срби- Стево Калуђерчић, учитељ и васпитач”.