• Александра Карађорђевића бр. 2, Хан Пијесак 71360

 • +387 57 555 300

 • nbibhp@teol.net

Завичајно одјељење

Народна билиотека за своју Завичајну збирку сакупља:

 • серијске и монографске публикације које се својим садржајем односе на Хан Пијесак,
 • радове истакнутих културних и других јавних радника који су рођени или су поријеклом везани за општину Хан Пијесак, без обзира гдје сада живе и објављују своје радове,
 • грађу која је настала, штампана или објављена на територији наше општине независно од рођења ствараоца,
 • рукописну грађу,
 • картографску грађу нашег краја,
 • звучну, сликовну и ефемерну грађу,
 • стручне публикације, каталоге, проспекте, програме и сл..

Завичајно одјељење има вриједне колекције:

 • Колекција – дио личне библиотеке академика Рајка Кузмановића
 • Колекција – карикатуре Тоша Борковића
 • Посебна колекција књига Милунке Шалић и Милоша Кнежевића,
 • Спомен соба Карађорђевића,
 • Завичајни албум „Бајколики Хан Пијесак“.

Услуге Завичајног одјељења користе се само у Библиотеци.