• Александра Карађорђевића бр. 2, Хан Пијесак 71360

  • +387 57 555 300

  • nbibhp@teol.net

“Легат Бранка Брђанина Бајовића”

Бранко Брђанин је рођен у Сарајеву 1956 године, доктор је књижевних наука, редовни је професор  Филозофског факултета у Источном Сарајеву,  и драматург Народног позоришта Републике Српске.

Филозофски факултет у Сарајеву je  завршио  1979. године на Одсјеку за историју југословенских књижевности и српскохрватски-хрватскосрпски језик.

Постдипломске студије је уписао на Филолошком факултету у Београду а завршио на Филозофском факултету у Бањој Луци, 2001. године. Наслов магистарског  рада: Марко Краљевић из народне пјесме као инспирација српским драмским писцима.

Докторат/студије трећег циклусу завршио је у Бањој Луци, 2006.године.

Наслов докторске дисертације: Епски јунаци Вукових народних пјесама о Косовском боју као ликови нове српске историјске драме.

 Бранко Брђанин Бајовић је написао:

 

Књиге

1.      Михаил : пут на Свету гору, “Филип Вишњић”, Београд , 2010;

 

3.      Памјат, Графомарк, Лакташи, 2004;

 

5.      Сила : пут у завичај, “Филип Вишњић”,  Београд,  2010;

 

7.      Бестјелесна : пут у круг, “Филип Вишњић”: Просвета, Београд, 2013; 

 

9.      Сарајево, Sarajevo : пут у присвајање, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Ново Сарајево, 2014;

 

11.  Архистратиг, чиноначалник. Пут у вријеме. Смрти,  Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Ново Сарајево, 2015;

 

13.  Нови Михаил, appendix : пут у покајање, „Арт принт“, Бања Лука, 2018;

 

15.  Лирика Атике, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 1993;

 

16.  Из небеске земунице,  Српска књижевна задруга, Београд, 1994;

 

17.  На сарајевској цести : (поема у 10 сонета), „Срна“, Пале, 1997;

 

18.  Тамница,    Књижевно друштво „Развигор“, Пожега, 1997;       

 

19.  Трнов вијенац,  Комесграфика, Бања Лука , 2000;

 

20.  Пророк на гори Љељеној, Источник, Торонто; Српска књига, Рума, 2001;

 

21.  Преображење потоње, Глас српски, Бања Лука : 2002;

 

22.  Трнов вијенац : изабране пјесме, Српско просвјетно и културно друштво “Просвјета”, Пале, 2011;   

 

23.  Потоњи пророк : изабране пјесме, “Филип Вишњић”,  Београд, 2013;

 

24.  Све сабране пјесме, „Арт принт“, Бања Лука, 2015;

 

 

25.  Марко Краљевић и српска драма, „Завод за уџбенике и наставна средства“, Српско Сарајево, 2003;

 

26.  Косово и нова српска историјска драма, “Завод за уџбенике и наставна средства”, Источно Сарајево, 2007;

 

 

27.  Азбуковник (избор књижевних есеја, записа и приказа), “Арт-принт”, Бања Лука, 2007;

28.  Свјетска драма и домаћа позорница (збирка огледа о драми), “Арт-принт”, Бања Лука, 2010;

 

29.  Године и гомиле : (драма), Бесједа, Бања Лука, 2002;

 

 

31.  Сурогат, 2001. : [драма], Позориште Приједор, Приједор,  2005;

 

33.  Око у око : (палиндроми), Народно позориште Републике Српске, Бања Лука: 2002; 

 

35.  Немогућа мисија : драме, Удружење књижевника Српске, Подружница Бања Лука, Бања Лука, 2004;

 

37.  Рабош, Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, 2003;

 

38.  Памјат, Графомарк, Лакташи, 200;.

 

 

39.  Sedmi pečat Omladinskog programa,  Književna zajednica Drugari, Sarajevo, 1988;

 

40.  Духовни геноцид над српским народом : [цркве и њихове судбине],  Добротвор, Београд; Срна филм, Пале, [1994?].

 

Научне књиге и универзитетски уџбеници

1.      Драма и позорница српских пјесника (Прилози за историју националне драме и позоришта), „Арт принт“, Бања Лука, 2013.

2.      Народно позориште Републике Српске – од оснивања до ослобођења (1930–1945), DIS-Company, Пале, 2013. (аутори: В. Бартула, Б. Брђанин, С. Јелушић, Р. Сударушић, Љ. Чекић).

3.      Драма и позорница српских прозаиста (Прилози за историју националне драме и позоришта), „Арт принт“, Бања Лука, 2015.

4.      Драма и позорница у Бањој Луци, „Арт принт“, Бања Лука, 2016.

 

Научни радови објављени у часописима и зборницима:

1. Драмска баштина Милутина Бојића (часопис БАШТИНАР, бр. 2/3, Брчко, март 2004, стр. 17-41

2. Случај драме – драма случаја. Вечера пред пут Николе Кољевића (прилог историји драме), оглед објављен у Зборнику Портрет ствараоца Николе Кољевића (СРНА-ФЕСТ, Српско Сарајево – Бања Лука, 2001; (стр. 123-149)

3. Стотину година једне драмске слике (Под маглом Алексе Шантића), у Зборнику научног скупа Шантић 80 година послије, Невесиње, 2005. (стр. 144-157)

4. Средишња карика нацноналне комедиографије (Коста Трифковић у Народном позоришту Републикс Српске), у часопису Баштинар, година 3, број 5, Брчко, 2005. (стр. 45-49)

5. Cuius panem edo, illius carmina cano (12. међународни СИМПОЗИЈУМ позоришних критичара и театролога, “Стеријино позорје”, Нови Сад, 26-28. мај 2006); и на “сајту” НП РС у БЛ (www. np. rs. ba);

6. Тридесет година изгнанства из завичаја (драматизације прозе Бранка Ћопића на сцени Народног позоришта у Бањој Луци), у Зборнику радова са Научног скупа “Бањолучки новембарски сусрети” КУЛТУРА И ОБРАЗОВАЊЕ (О дјелу Бранка Ћопића) /Бања Лука, 10. и 11. новембар 2006/; “Филозофски факултет”, Бања Лука, 2007. (стр. 191-203)

7. Драмско преношење романаГлуви барутБранка Ћопића на позоришну сцену у Бањој Луци: немоћ драматизације (Зборник Савремена српска проза, тема: драматизације прозних дјела) Трстеник, 10-11. новембра 2006; “Народна библиотека Јефимија”, Трстеник, 2007. (стр. 85-98)

8. Прозниодјециликова косовске легенде у српској књижевности друге половине 20. вијека, Траг, бр. 9, год. III, Врбас, март 2007. (стр. 81-95)

 

9. Заборављенаавангарда” (Милан Ковачевић: “Бановић Страхиња”), “КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ”, број 1139, Београд, март 2007. (стр. 18)

 

10. Поражавајућа садашњост (Два Боја на Косову Љубомира Симовића), “ЛИПАР”, год. IX, бр. 31, Крагујевац, пролеће 2007. (стр. 144-167)

 

11. Кнез Лазарсвети српски Цар и његова епска тазбина у Вуковом косовском циклусу народних пјесама, Баштинар, бр. 9, год. V, Брчко, јун 2007. (стр. 24-45)

 

12. Између приповједачког и драмског (поводом стогодишњицеЈазавца пред судом”), у:О Кочићу, за Кочића, Просвјета, градски одбор Бања Лука-Завичајно друштво ЗМИЈАЊЕ-КЗ Васо Пелагић, Бања Лука, 2007. (стр. 123-131)

 

13. Епски ликовипоетске инспирације, Крајина – часопис за књижевност и културу, бр. 23-24, година VI, Бања Лука-Београд, љето-јесен 2007. (стр. 202-218)

 

14. Б. М. Михиз: непретенциознипрекретничар”, Ријеч – часопис за књижевност и културу, бр. 3, година 1, “Књижевни клуб Брчко-дистрикта”, Брчко, јесен 2007. (стр. 229-237)

 

15. Алекса Шантићпјесник, увијек и заувијек (“Пјесници о Алекси Шантићу”), Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2007. (стр. 191-194)

 

16. Ликови косовске епикеактери српске драме (легендаризације и историзације у српској драми друге половине 20. вијека), Радови Филозофског факултета, бр. 9, књига 1, Универзитет у Источном Сарајеву-Филозофски факултет, Пале, 2007. (стр. 445-466)

17. Нова српска историјска драма, Летопис Матице српске, књ. 481, св. 4, год. 184. Нови Сад, април 2008. (стр. 555-567)

18.  Алекса Шантићпјесник и (или) драматичар, у: “Сто двадесет пет година високог образовања у Босни и Херцеговини”, Зборник радова са научног скупа (Пале, 19-20. мај 2007), Филозофски факултет Пале, Пале, 2008 (стр. 269-272)

19. Панорама савремене српске драме и позоришта, часопис за књижевност и културу “Људи говоре”, књ. 2. и 3, година 2, Nea Publishing, Toronto-Canada, јесен-зима 2008/2009. (стр. 90-100)

20. Заборављена неоромантичарска драма (РостановОРЛИЋ”, послије стотину година), Радови филозофског факултета, бр. 10, књига 1, Пале, 2008. (стр. 151-163)

21. Три ратна круга (РАТНЕ ТЕМЕ Харвудових комада: парадигма савремене свјетске драме), Зборник радова са научног скупа /Пале, 17-18. мај 2008/ “Наука и настава на Универзитету”, књига 3, том 1, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, Пале, 2009. (стр. 395-401)

22. РостановОрлићу Дучићевима очима, вијек доцније (Драмска и позоришна Поетика пјесника Јована Дучића), Зборник радова “Поезија и поетика Јована Дучића”, Институт за књижевност и уметност-Учитељски факултет, Београд, 2009. (стр. 507-528)

23. Народно позориште у Бањој Луцинационални театар, часопис Крајина, бр. 30, Бања Лука, љето 2009. (стр. 191-205)

24.  Сценски текст: “Каиндрамске књижевности, Радови, бр. 11, књ. 1, Филозофски факултет, Пале, 2009. (стр. 65-75)

25. О грешкама и огрешењима или о датовању и вредновању: Пекићеве драме у панорами српске драматике друге половине 20. вијека, Зборник радова “Поетика Борислава Пекића: преплитање жанрова”, Институт за књижевност и уметност-Службени гласник, Београд, 2009. (стр. 395-416)

26. Емиграција као судбина (тридесет и пет година Емиграната Славомира Мрожека), Зборник радова са научног скупа (Пале, 22-24. мај 2009), књ. 4, том 1, УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, Филозофски факултет Пале, Пале, 2010 (стр. 247-256)

27.  Пјеснички свијет као поетичка позорница (Препјеви Стевана Раичковића: дијалог са Вилијемом Шекспиром), Зборник радова научног скупа “Поетика Стевана Раичковића”, Институт за књижевност и уметност-Учитељски факултет-Дучићеве вечери поезије, Београд-Требиње, 2010. (стр. 317-334)

28. Теоријска радост игре и искуство глумачке праксе (Љиљана Чекић: ТОК у глумачкој умјетности, ЗУиНС, Источно Сарајево, 2009), Крајина, година X, број 33-34, прољеће-љето, 2010. (стр. 333-336)

 

29)  Други Симовићев Бој на Косову: текст и контекст, Зборник радова са научног скупа Пјесничка ријеч на извору Пиве “Поглед на две обале” (О лирској и драмској поезији Љубомира Симовића), Београдска књига-центар за културу Плужине, 2010. (стр. 126-133)

 

30.  Косово и српска драма у другој  половини 20. вијека (преобликовање КОСОВСКЕ ЛЕГЕНДЕ у новој српској историјској драми), у: Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Међународни тематски зборник, Књига 2: књижевност, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2010. (стр. 381-394) 

 

31. Чеховљев костимски минимализам, у: Светът на словото (Сборник в чест на проф. Николай Даскалов), Университетско издателство “Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2011. (стр. 224-231)

 

32. НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ у Бањој Луци – НАЦИОНАЛНИ ТЕАТАР (покушај историјске панораме репертоара), у: Наука и политика, Зборник радова са научног скупа (Пале, 22-23. мај 2010), Књига 5, том 1, Универзитет У Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, Пале, 2011. (стр. 471-481)

 

33.  Драмско и прозно у поезији Владимира Јагличића (стр. 277-284), у: В. Јагличић, ПОСЕДИ (изабране и нове песме); збирка текстова о поезији В. Јагличића (стр. 265-297), Графомарк, Лакташи, 2011. 

 

34.  Позориште и (национални) идентитет, Наука и идентитет, Зборник радова, књига 6, том 1, ур.: проф. др Милош Ковачевић, Универзитет У Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале 2012, 427–440. ISBN 978-99938-47-42-7

35. Трагедија која траје: „драма“ Матије Бећковића, О песмама, поемама и поетици Матије Бећковића, Зборник радова, ур.: Јован Делић, Драган Хамовић, Институт за књижевност и уметност, Учитељски факултет Универзитета У Београду–Дучићеве вечери поезије, Београд–Требиње 2012, 403–426. ISBN 978-86-7095-175-4

36.  Позиција дјела Драгослава Михаиловића у српској драматици 20. вијека, Српска проза данас – Ћоровићеви сусрети 2011, Зборник, прир.: Никола Асановић, СПКД „ПРОСВЈЕТА“, Билећа–Гацко 2012, 69–79. ISBN 978-99938-90-36-2

37. Мотивска „шкољка“: од Сонета до Наде, Радови Филозофског факултета, бр. 14, књига 1, ур.: проф. др Милош Ковачевић, Универзитет У Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, 2012, 157–166. ISSN: 2232-8343

38.  Иво Андрић у позоришту и о позоришној умјетности, Иво Андрич и балканското историческо битије, научни трудове, том 50, кн. 1, сб. б, 2012 – Филология, ур.: доц. др Жоржета Чолакова, доц. др Елена Гетова, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ – България 2013, 21–39. ISSN 0861-0029

39.  Драматуршки ‘рукавци’ Моме Капора, Српска проза данас – Ћоровићеви сусрети 2012, Зборник, прир. Никола Асановић, СПКД „Просвјета“, Билећа–Гацко 2013, 120–142. ISBN 978-99938-90-39-3

40.  Преводилачке бравуре на даскама које живот значе, О нечујном и невиделом, Зборник радова о преводилачком делу Милована Данојлића, ур.: Јован Делић, ОРФЕУС, Нови Сад 2013, 12–29. ISBN 978-86-7954-123-9

41. Марко Краљевић: епска традиција српске драме и позоришта, Наука и традиција, Зборник радова, књига 7, том 1, ур.: проф. др Милош Ковачевић, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале 2013, 665–682. ISBN 978-99938-47-51-9

42. Милован Данојлић и ‘драмска поезија’: Данојлићев препјев Шекспирове Богојављенске ноћи, Песничко дело и мисао о поезији Милована Данојлића, Зборник радова, ур.: Јован Делић, Драган Хамовић, Институт за књижевност и уметност – Учитељски факултет – Дучићеве вечери поезије, Београд–Требиње 2013, 487–502. ISBN 978-86-6153-126-2

43. „Узгредни драматичар“, Момо Капор, Споменица академику Моми Капору, ур.: Рајко Петров Ного, Академија наука Републике Српске, Бања Лука 2013, 163–179. ISBN 978-99938-21-46-5

44.  Интертекстуалне везе Лалићеве поезије (пјесме Офелија и Први глумац Хамлету) са Шекспировом драмом, Радови Филозофског факултета, бр. 15, књига 1, ур.: проф. др Милош Ковачевић, Универзитет У Источном Сарајеву, Филозофски Факултет, Пале 2013, 72–86.  ISSN 1512-5858

45. Позориште и глобални (комунистички) дух епохе, Наука и глобализација, Зборник радова, књига 8, том 1/2, ур.: проф. др Милош Ковачевић, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале 2014, 1009–1032. ISBN 978-99938-47-58-8

46. Родовска „драма“ на политичкој „позорници“, Од Косовског завета до Његошевог макрокозма: Петар II Петровић Његош (1813–2013), Зборник радова, ур.: проф. др. Валентина Питулић, проф. др Даница Андрејевић, доц. др Небојша Лазић, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Косовска Митровица 2014, 227–249. ISBN 978-86-6349-026-0

47. Његошев Горски вијенац у (сценском) „преводу“ (Поводом неизведене позориште адаптације и драматизације пјесника Зорана Костића, 2003), Његош у своме времену и данас 2 – 43. научни састанак слависта у Вукове дане, Зборник радова, Међународни славистички центар, Београд 2014, 505–517. ISBN 978-86-6153-201-6, ISSN 0351-9066  

48. Редитељски деспотизам: Мајнингеновци и Станиславски (Поводом 150 година од рођења Константина Сергејевича Алексејева, 1863–2013), Радови Филозофског факултета, бр. 16, књига 1/1, ур.: проф. др Милош Ковачевић, Универзитет У Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, 2014, 161–167.  ISSN 1512-5858

49. Ћoпић на сцени Народног позоришта у Бањој Луци, Филолог (Часопис за језик, књижевност и културу), VI 2015 12, ур.: Младенко Саџак, Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, 38–44. ISSN 1986-5864

50.  „Случај 66“: Слободу за стријељаног!, Наука и слобода, Зборник радова, књига 9, том 1/2, ур.: проф. др Милош Ковачевић, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале 2015, 1037–1053. ISBN 978-99938-47-70-0

51. Младобосанска Обећана земља (Заборављени драматичар Боривоје Јевтић у свјетлу његовог „драмског триптихона“ Обећана земља), Први светски рат и српска књижевност 2 – 44. Научни састанак слависта у Вукове дане, Зборник радова, Међународни славистички центар, Београд 2015, 541–553. ISBN 978-86-6153-292-4,  ISSN 0351-9066

52. Два приказа: двије добре књиге!, Радови Филозофског факултета, бр. 17, Филолошке науке, ур.: др Мишо Кулић, Универзитет У Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале 2015, 609–614. ISSN 1512-5858

 

53. Рајко Петров Ного: Дијачки растанак – мало документарних детаља, Поетика Рајка Петрова Нога, Зборник радова, ур. Јован Делић, Институт за књижевност и уметност – Дучићеве вечери поезије, Београд–Требиње 2015, 555–577. ISBN 978-86-7095-216-4

 

54. Заборављене драме о Косовском боју, Књижевна традиција и српска књижевност 20. века 2 – 45. научни састанак слависта у Вукове дане, Зборник радова, Међународни славистички центар, Београд 2016, 525–534. ISSN 0351-9066, ISBN 978-86-6153-316-7

 

55.  Праизведбе на репертоару, изазови и искушења продукције, Агон (Часопис за позориште и визуелне комуникације), година V, број 8, ур.: Ненад Новаковић, Народно позориште Републике Српске – Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука 2016, 91–99. ISSN 2233-1581

 

56. Бранко Чучак у оковима авангардизма, Наука и стварност, Зборник радова, књига 11, том 1, ур.: др Мишо Кулић, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале 2017, 403–422. ISSN 2490-4074