• Александра Карађорђевића бр. 2, Хан Пијесак 71360

 • +387 57 555 300

 • nbibhp@teol.net

Јавни конкурс за књижевну награду “Чучкова књига” у 2016. години

15 јан Новости . Чучкови књижевни сусрети

ЈУ Народна библиотека  „Бранко Чучак“, Организациони одбор „Чучкови књижевни сусрети“ у Хан Пијеску темељом Одлуке о успостављању књижевне награде „Чучкова књига“ број 72-1/09 од 02. 10. 2009. године и Правилника о књижевној награди, расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за књижевну награду „Чучкова књига“

 1. Расписује се Јавни конкурс за књижевну награду „ Чучкова књига“ на којем могу   учествовати аутори са првом објављеном књигом у 2015. години и то из следећих књижевних родова: поезија, проза ( приповјетка, новела, роман, есеј и др. ) и драма.
  На Јавни конкурс пријаву у име аутора могу послати и Издавачи.
 2. Пријава на конкурс треба да садржи опште податке о аутору-име и презиме, мјесто и датум рођења, мјесто пребивалишта или боравишта и контакт телефон.
  3. Уз Пријаву кандидат доставља четири (4) примјерка књиге.
  4. Пријаве са потребним бројем примјерака књига достављају се на адресу: ЈУ Народна библиотека „Бранко Чучак“, ул.  Александра Карађорђевића бр. 6, 71 360 Хан Пијесак најкасније до 15. 02. 2016. године – контакт телефон: 057- 555- 300.
  5. Примјерци достављених књига не враћају се подносиоцима пријава.

Предсједник   организационог  одбора